Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o sodelovanju med izvajalcem Zing & Co., d.o.o. in naročnikom storitve (v nadaljevanju: lastnikom psa).

1.2. V teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

 • storitve varstva/oskrbe psov – dnevno varstvo, individualno varstvo, sprehajanje psa na domu;
 • spoznavni obisk – termin, namenjen spoznavanju izvajalca storitve in psa;
 • evalvacija – termin, namenjen spoznavanju izvajalca storitve in psa, na katerem lastnik opiše morebitne vedenjske težave ter želje in cilje.

1.3. Izvajalec storitve izvaja na način oziroma sistem, ki je pred sklenitvijo pogodbe o sodelovanju podrobneje predstavljen lastniku psa na spoznavnem terminu.

1.4. Izvajalec si bo pri vseh storitvah prizadeval sprejeti vse ustrezne in primerne varnostne ukrepe, da bo poskrbljeno za varnost psov in ljudi, prisotnih pri izvajanju storitve. Ne glede na navedeno pa izvajalec izpostavlja, da je lahko vedenje psa nepredvidljivo in lahko vodi do neželenih situacij (npr. pobegov, pretepov ipd.), ki lahko v skrajnem primeru vodijo tudi v poškodbo psa oziroma ljudi. Lastnik psa izjavlja, da mu je navedeno tveganje poznano, ga sprejema ter se odpoveduje odškodninskim in kakršnimikoli drugim v tej zvezi povezanim zahtevkom.

1.5. Lastnik se zavezuje, da bo ob udeležbi v programih varstva dosledno upošteval vsakokratna navodila izvajalca in potrjuje, da se zaveda, da neupoštevanje navodil lahko pomeni tveganje za nastanek poškodb psov in ljudi, prisotnih pri izvajanju vsakokratne storitve.

 1. PRIMERNOST PSA ZA SPREJEM V OSKRBO IZVAJALCA

2.1. Lastnik s podpisom pogodbe o sodelovanju izrecno izjavlja in potrjuje, da je njegov pes:

 • nima hude ločitvene tesnobe od lastnika v smislu hudega cviljenja in lajanja, ter ne uničuje,
 • socializiran v odnosu do ljudi in psov ter ne kaže nobenih znakov agresije ali reaktivnosti,
 • redno cepljen proti steklini, redno tretiran proti notranjim in zunanjim zajedavcem, veterinarsko pregledan in zdrav.

2.2. Lastnik psa izjavlja, da njegov pes nima zdravstvenih težav, ovir pri gibanju in vedenjskih (npr. agresija do ostalih psov/ ljudi, težnja po pobegih/preskakovanju ograje, hudo vlečenje na povodcu, ipd.) težav oziroma je le-te, če jih pes ima, v celoti razkril in navedel v pogodbi o sodelovanju. V primeru, da se tekom oskrbe izkaže, da je lastnik zdravstvene težave, ovire pri gibanju in vedenjske težave zamolčal, je lastnik dolžan plačati pribitek na ceno opravljenih storitev v višini 50 %, prav tako pa je lastnik dolžan nositi vse stroške, ki izvajalcu nastanejo zaradi zamolčanih okoliščin.

2.3. Ob predaji psa v oskrbo izvajalca je lastnik zavezan predložiti potni list psa z izpolnjenimi podatki o lastniku in cepljenju proti steklini.V kolikor lastnik potnega lista ne predloži ali pa se izkaže, da pes ni cepljen proti steklini, izvajalec psa v oskrbo ne sprejme.

2.4. V primeru, da se pes tekom oskrbe pri izvajalcu poškoduje ali se tekom oskrbe pojavijo zdravstvene težave psa, stroški zdravljenja psa in morebitni ostali s tem povezani stroški v celoti bremenijo lastnika. Če ob nastanku poškodbe ali pojavu zdravstvenih težav psa ni dosegljiv in je pes potreben nujne veterinarske oskrbe, lastnik dovoljuje, da v njegovem imenu in za njegov račun o zdravljenju psa odloči izvajalec.

2.5. Lastnik izvajalcu dovoljuje, da tekom oskrbe psa prevaža v nekomercialne namene (npr. prevzem psa na domu in prevoz na lokacijo (in obratno), prevoz na travnik/k veterinarju, ipd.).

 1. KONČNE DOLOČBE

3.1. Izvajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

3.2. Splošni pogoji veljajo od 26. novembra 2022.

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Ta dokument je namenjen obveščanju o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki jih imate v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Zing & Co., d.o.o.,Breg 15, 3000 Celje. info@zingsprehodi.si, tel. št. 00386 31 777 031.

Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov 

 • postopek sklenitve, izvajanja in izpolnitve pogodbe o sodelovanju.

Vaše osebne podatke obdelujemo za sklenitev in izvedbo pogodbenega razmerja. Obdelava je namenska in poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov. Na pogodbi o sodelovanju ali ob izpolnitvi spletnega obrazca nam razkrijete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen vzpostavitve kontakta z vami ter sklenitve, izvajanja in izpolnitve pogodbe o sodelovanju. Vaše podatke bomo uporabili tudi za neposredno trženje (obveščanje o naših storitvah). Naš upravičen interes je v tem, da ponujamo storitve, prilagojene potrebam naročnikov. Pravico imate, da obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ugovarjate.

 • privolitev

Vaše osebne podatke, vključno s fotografijami in posnetki, nastalimi med udeležbo v vzgojnih in varstvenih programih, lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve, za namen neposrednega trženja, ki zajema občasno obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb in reklam ter promocijo naše dejavnosti. Neposredno trženje in promocijo naše dejavnosti lahko izvajamo preko navadne ali elektronske pošte, telefona, Facebooka, Instagrama in drugih socialnih omrežij.

 • obdelava, potrebna za izpolnitev zakonitih obveznosti

Vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr. nadzorstvenih določb, davčnih obveznosti in obveznosti svetovanja).

Prenos osebnih podatkov – obdelovalci 

Namesto nas lahko vaše osebne podatke obdelujejo naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja ali posamezniki, katerim smo na podlagi pogodbe o obdelavi osebnih podatkov zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer skrbno preverimo njihovo ustreznost. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke v našem imenu in na naš račun.

 • zunanji izvajalci storitev

Zaradi izpolnjevanja naših pogodbenih in zakonskih obveznosti lahko sodelujemo z izbranimi izvajalci storitev (obdelovalci), npr. računovodski servis. Kadar bomo sodelovali z drugimi osebami, ki bodo obdelovale vaše osebne podatke izključno v našem imenu in po naših navodilih, bomo sklenili pisno pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov samo s tistimi izvajalci, ki bodo v zadostni meri izpolnjevali zahteve iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov o varstvu osebnih podatkov.

 • nadzorni organi, sodišča in tretje osebe

Vaše podatke iz naših zbirk osebnih podatkov smo na podlagi zakonskih določb dolžni na zahtevo posredovati tudi drugim prejemnikom (npr. Finančna uprava RS, nadzorni organi, sodišča, davčni organi itd.).

Potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov 

Predložitev vaših osebnih podatkov je potrebna zaradi sklenitve in izpolnitve pogodbenega razmerja. Če nam svojih osebnih podatkov ne želite zaupati, z vami ne bomo uspeli skleniti pogodbenega razmerja. Če smo vaše osebne podatke prejeli in jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete s posledico, da od prejema preklica privolitve vaših osebnih podatkov več ne bomo obdelovali za izkazane namene.

Shranjevanje osebnih podatkov 

Osebne podatke, pridobljene za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja, hranimo še dve leti po prenehanju pogodbenega razmerja. V primeru, da pogodba ni sklenjena, izbrišemo pridobljene v roku 1 leta od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve.

Kako varujemo vaše osebne podatke? 

Za varstvo in zaščito vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno in nezakonito uporabo.

Vaše pravice 

Zahtevate lahko informacije o osebnih podatkih, shranjenih o vas (pravica do dostopa). Če obdelujemo vaše osebne podatke, ki niso pravilni ali popolni, lahko zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo (pravica do popravka). Zahtevate lahko izbris osebnih podatkov, ki jih nimamo pravice obdelovati (pravica do izbrisa). Če ni jasno, ali so vaši osebni podatki, ki jih obdelujemo pravilni, popolni ali jih imamo pravice obdelovati, lahko zahtevate omejitev obdelovanja vaših osebnih podatkov do končne razjasnitve tega vprašanja (pravica do omejitve obdelave). Tudi če so vaši osebni podatki pravilni in popolni in jih imamo pravico obdelovati, lahko obdelavi teh podatkov v posebnih, utemeljenih posamičnih primerih ugovarjate. Ugovarjate lahko tudi prejemanju neposrednih tržnih obvestil od nas in zahtevate, da jih v prihodnje več ne dobivate. Zahtevate lahko, da vam osebne podatke, ki ste nam jih zaupali, pošljemo v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki (pravica do prenosljivosti).

Kako lahko stopite v kontakt z nami, vložite zahtevo ali pritožbo glede ravnanja z vašimi osebnimi podatki? 

Za uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nam lahko pišete po elektronski pošti info@zingsprehodi.si .

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE

Spoznavni obisk je brezplačen.

Za drugega( in naslednjega) psa istega lastnika, se zaračuna 35 % cene varstva, če je varstvo daljše od 8 ur, oziroma je varstvo več dnevno.

Za varstvo, daljše od treh tednov, se za ceno dogovorimo individualno glede na dolžino trajanja in potrebe psa.

Kilometrina, oziroma prevoz do psa ( sprehodi in oskrba na vašem domu) se zaračuna 0,50 eur na kilometer.

Čakalna ura, v primeru zamude, znaša 35 eur.

Rezervacije za varstvo z nočitvijo je potrebno opraviti vnaprej. Za poletne mesece in čase praznikov vsaj mesec dni prej.

Ker imamo manjše število namestitvenih kapacitet je za potrditev rezervacije potrebno plačilo 50 % akontacije, ki velja kot potrditev rezervacije in se ne vrača v primeru odpovedi rezervacije iz vaše strani. Preostanek plačila se poravna ob prevzemu ljubljenčka iz varstva.

V primeru odpovedi nas o tem takoj obvestite, saj tako omogočite da damo mesto drugemu varovancu. V kolikor tega ne boste storili, bo vsaka nadaljna rezervacija naših storitev možna le še s plačilom v celoti takoj ob rezervaciji.

Za odpoved rezervacije 1 teden ali manj pred terminom, zaračunamo 100 % zneska.

V kolikor se odločite priti po žival prej kot je bilo dogovorjeno, se število plačljivih storitev ne zmanjša oz. ostane ista kot je bilo dogovorjeno predhodno.

Plačilo za oskrbo na vašem domu/ sprehajanje psa se plača vnaprej, nekaj dni pred vašim odhodom. Najbolje, ko nam dostavite ključe ali na spoznavnem obisku.

Cene ne vsebujejo DDV.                                                                       

 

Celje, 26. November 2022

 

Naš